IQ-Site Webconsultants

Privacyverklaring

Privacyverklaring IQ-Site Webconsultants
22 Mei 2018

Uw privacy is voor IQ-Site van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij IQ-Site allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u hierover vragen hebt, neem dan contact op met Rob Friesen, rob@iqsite.nl.

Toegang portaal

Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf aanpassingen en instellingen kunt doorvoeren aan uw account en op uw website. Wij registreren wat en wanneer u gedaan, zodat daar bewijs van is.
Wij bewaren deze informatie tot drie maanden na het einde van de dienstverlening aan u.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen/

Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer. Deze hebben wij nodig om u van de door u gewenste informatie te voorzien. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie tot uiterlijk drie maanden na het einde van de dienstverlening aan u.

In verband met het opmaken, verzenden en verwerken van onze facturen gebruiken wij uw NAW gegevens, adres, e-mailadres en bankgegevens.
Wij bewaren deze informatie tot drie maanden na het einde van de dienstverlening aan u.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

– per e-mail
– per telefoon
– via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Ook kunt u dit aangeven als u wordt gebeld.

Verstrekking van andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor uw website of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie eist bij vermoeden van een misdrijf).

In onze website van ons ICT-bedrijf zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze website van ons ICT-bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet herhaaldelijk hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website van ons ICT-bedrijf werken dan niet goed meer.

Lees ons uitgebreid cookiebeleid op onze website.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Lees ons uitgebreid cookiebeleid op onze website.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem.
Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn.
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij IQ-Site over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage indienen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de (persoons)gegevens die u hebt ingezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe indienen bij IQ-Site.
U kunt verzoeken dat IQ-Site uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van IQ-Site de beperking van de verwerking van uw (persoons)gegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken
Als de bepaalde verwerking op de grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van IQ-Site of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U hebt het recht om uw (persoons)gegevens van IQ-Site te verkrijgen. IQ-Site zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming heeft gekregen, heeft u het recht die toestemmen (weer) in te trekken. Dat heet voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat IQ-Site u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Een verzoek kan worden verstuurd naar info@iqsite.nl. IQ-Site zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat IQ-Site dergelijk verzoek heeft ontvangen in behandeling nemen. Inde IQ-Site uw verzoek afwijst zullen ij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat IQ-Site verplicht is uw gegeven te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring op onze website na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop IQ-Site uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@iqsite.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop IQ-Site uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@isite.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouden op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitspersoonsgegevens.nl

Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd.

Contactgegevens IQ-Site Webconsultants

IQ-Site Webconsultants
Steylerstraat 38
5931 BK Tegelen
+31 (0)6 1101 7389
info@iqsite.nl
www.iqsite.nl

 

Interesse in een van onze diensten?

Neem vrijblijvend contact met ons op of vraag een offerte aan.

Contact
Scroll Up